Политика за поверителност

Политика за поверителност на уебсайта gripex.bg

Добре дошли на интернет страницата www.gripex.bg!

EU Pharmacia sp. z o.o. зачита поверителността на тези, които посещават уебсайтовете й и защитава личните им данни. Искаме да Ви информираме за действията, които предприемаме във връзка с обработката на личните данни, събрани чрез нашия уебсайт. Документът също така представя информация за правилата за използване на Вашите данни в рамките на услугите, достъпни чрез уебсайта ни.

Нашата политика за поверителност отчита изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните). Регламентът ще бъде наричан по-долу „GDPR“.

Преди да започне да използва Уебсайта, всеки Потребител трябва да се запознае с тази Политика за поверителност.

Администратор на уебсайта

Администратор на личните данни на тези, които посещават интернет страницата, е EU Pharmacia sp. z o.o., с адрес Варшава, 02-822 Warszawa, ул. Полецки 35.

EU Pharmacia sp. z o.o. е вписана в Регистъра на предприятията, воден от Окръжния съд за столицата Варшава, 13-та Търговска дивизия на Националния съдебен регистър, под номер KRS 146899, основен капитал 1 550 000 zł, NIP 951 20 68 112.

Ако искате да се свържете с EU Pharmacia sp. z o.o. по въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля:

 • изпратете имейл на: daneosoboweusp@usp.pl;
 • пишете до: EU Pharmacia sp. z o.o.. (ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa).

Обхват на събираните данни, цели на обработка и правни основания

Като част от Уебсайта, ние ще получим Вашите лични данни за различни цели и на различни правни основания.

Бисквитки и други подобни технологии

Като част от Уебсайта, ние ще събираме информация за използването на нашите уебсайтове. Обхватът на събраните от нас данни включва информация, съхранявана в локалния Механизъм за съхранение, бисквитки, IP на потребителя, както и информация за Вашето устройство и браузър. Уебсайтовете ще използват и други технологии като проследяване на пиксели или пръстов отпечатък на устройството (идентификация на потребителя въз основа на настройките на неговото устройство или браузър).

Бисквитките са малки текстови файлове, които съхраняват данни локално на компютър или друго устройство.

Чрез бисквитки сървърът на сайта може да съхранява информация, напр. относно предпочитанията и настройките на компютър или друго устройство, която информация се извлича при следващото посещение. С други думи, бисквитките позволяват приятелско използване на уебсайта, където можете да го използвате, без да е необходимо да влизате многократно. Има постоянни бисквитки и сесийни бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват на компютъра на потребителя за по-дълго време, докато сесийните бисквитки се изтриват автоматично, след като затворите прозореца на браузъра.

Докато изпълняваме нашите задължения, свързани с използването на технологии за събиране на данни от нашите уебсайтове, ние Ви информираме също, че:

а) Всеки потребител на нашите уебсайтове има възможност да деактивира събирането и използването на информация, събрана чрез маркетингови бисквитки, като използва настройките за поверителност, предоставени на потребителите на нашите уебсайтове;

б) потребителите също имат възможност да използват механизми за избор на предпочитания в областта на получаване на профилирано маркетингово съдържание в Интернет, достъпни на следните адреси: http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.eu.

Нашите уебсайтове използват следните технически решения:

Аналитични бисквитки: бисквитки, които се използват за усъвършенстван анализ на поведението на потребителите на нашите уебсайтове. Аналитичните „бисквитки“ се използват, наред с другото, за анализ на поведението на потребителите в уебсайтовете с цел оптимизиране на външния вид, съдържанието и функционалността на уебсайтовете. Правното основание за обработката на този вид бисквитки е доброволното Ви съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от GDPR), което можете да изразите и оттеглите по всяко време, като използвате функционалността на нашите уебсайтове. Понастоящем EU Pharmacia използва следните аналитични бисквитки:

 • Google Analytics - интернет инструмент за анализ на статистиката на уебсайта. Инструментът ни позволява да проследяваме трафика на нашите уебсайтове, включително възможността да анализираме поведението на потребителите на уебсайтовете. Въз основа на данните, събрани с помощта на Google Analytics, ние сме в състояние да разработим нашите уебсайтове и да осигурим приятелски вид на уебсайта и да добавим нови, полезни функционалности. Google Analytics се предоставя и управлява от Google Ireland Limited. Повече информация за правилата за обработка на лични данни от Google можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg 
 • Google Tag Manager - Google Tag Manager е система за управление на маркери, разработена от Google за управление на JavaScript и HTML тагове, използвани за проследяване и анализ на уебсайтове. Google Tag Manager се предоставя и управлява от Google Ireland Limited. Повече информация за принципите на обработка на лични данни от Google можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg
 • HotJar - инструмент за анализ на поведението на потребителите на уебсайта, използващ, inter alia, топлинни карти (анализ на поведението на курсора на потребителя на уебсайта). С този инструмент можем да проектираме нашите уебсайтове по-ефективно и да подобрим тяхната четливост и функционалност. HotJar се предоставя и управлява от Hotjar Limited. Повече информация за принципите на обработка на лични данни от HotJar можете да намерите тук: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

Маркетингови бисквитки: бисквитки, които ни позволяват да извършваме дейности, свързани с популяризирането на нашите услуги, продукти и уебсайтове. Тази категория бисквитки ще се използва, inter alia, за да ви показва реклами, съобразени с вашите предпочитания или да предоставя друго маркетингово съдържание. Правното основание за обработката на този вид бисквитки е доброволното Ви съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от GDPR), което можете да изразите и оттеглите по всяко време, като използвате функционалността на нашите уебсайтове. Понастоящем EU Pharmacia използва следните маркетингови бисквитки:

 • Google Ads - инструмент, който е един от елементите на рекламната система на Google, позволяващ показването на спонсорирани връзки в резултатите от търсенето на търсачката на Google и на уебсайтове на организации, които си сътрудничат с Google. Инструментът Google Ads се предоставя и управлява от Google Ireland Limited. Повече информация за принципите на обработка на лични данни от Google можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

 

Налагане на спазване на разпоредбите, включително борба с измамите и злоупотребите от страна на EU Pharmacia

Поради загриженост за интересите на нашите потребители, личните данни, събрани като част от уебсайтовете, също се използват за наблюдение на съответствието на дейности на потребителя с местните разпоредби и за борба с измамите. Правното основание за обработката на този вид лични данни от нас е законният интерес на администратора (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR), който се състои в борба с нежелани събития и противодействие на измамите.

Определяне и преследване на претенции от EU Pharmacia

В някои случаи Вашите лични данни могат да бъдат обработвани с цел установяване, разследване и защита срещу правни или фактически претенции.

В този случай правното основание за обработване ще бъде законният интерес на администратора (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR), състоящ се в необходимостта от установяване, преследване и изпълнение на искове, както и от защита срещу искове .

Получатели на лични данни

Във връзка с обработването на лични данни за посочените по-горе цели, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на следните получатели или категории получатели:

 • доставчици, поддържащи нашите услуги (например ИТ поддръжка, уеб разработчици, хостинг компании, маркетингови агенции, доставчици на маркетингови инструменти);
 • компании, предоставящи куриерски услуги;
 • други компании, принадлежащи към USP Group, доколкото това е оправдано от корпоративните изисквания,
 • компетентни публични органи, действащи въз основа на съответните законови разпоредби.

Прехвърляне на данни към трети страни

Ние полагаме необходимите усилия, за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват само на територията на Европейското икономическо пространство. Във всички случаи, когато Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени извън Европейското икономическо пространство, ние предоставяме подходящи механизми за защита на данните, които гарантират адекватно ниво на защита на поверителността или задължават получателите на данни да отговарят на изискванията, определени от приложимото законодателство (напр. Модел на договорни клаузи, обвързващи корпоративни правила).

Период на съхранение на лични данни

Вашите лични данни се съхраняват за период, необходим за изпълнение на целите на обработката и произтичащи от приложимите закони.

При оценката на периода, необходим за изпълнението на целите ни за обработка, ние вземаме предвид естеството на данните (включително естеството на специалните категории), техния обхват и контекста на обработката. Ние също така вземаме предвид приложимите закони, които ни задължават да обработваме допълнително личните данни. Ние също така разгледахме потенциалния риск от незаконно използване или неоторизирано разкриване на Вашите лични данни.

Личните данни, свързани с бисквитките, се съхраняват за време, съответстващо на жизнения цикъл на бисквитките от 14 месеца или докато бъдат изтрити от Потребителя.

Права, свързани с обработката на лични данни

Можете да упражнявате правата си, свързани с обработката на лични данни в рамките на уебсайта. Във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни имате следните права:

Право на достъп (член 15 от GDPR)

Право на достъп (член 15 от GDPR) По всяко време можете да получите потвърждение дали обработваме или не личните Ви данни от нас. Ако го направим, имате право да:

 • достъпвате Вашите лични данни;
 • получавате информация за целите на обработката, за категориите на обработваните лични данни, за получателите или за категориите получатели на лични данни, за планираното време за съхранение на данни или за критериите за установяване на това време, за Вашите права по GDPR, за правото на жалба до компетентния надзорен орган и за източниците на данни;
 • да получите копие от личните си данни.

Право на изтриване (член 17 от GDPR)

Имате право да поискате да изтрием всички или някои лични данни. Ако нашите услуги са свързани с възможност за създаване на акаунт, ние ще третираме искане за изтриване на всички лични данни като искане за изтриване на акаунта.

Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, ако:

 • данните вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени по друг начин;
 • подали сте възражение срещу обработването на лични данни;
 • съгласието, на което се основава обработването, е оттеглено и няма друго правно основание за обработването;
 • данните се обработват незаконно;
 • данните трябва да бъдат изтрити, за да бъде изпълнено задължение, произтичащо от приложимите закони.

Правото на изтриване на лични данни не е абсолютно право. Администраторите могат да запазят определени категории лични данни, доколкото се изисква от приложимото законодателство или според изискванията за предявяване, преследване или защита на искове.

Право на ограничаване на обработката (член 18 от GDPR)

Във връзка с нашата обработка на Вашите лични данни, имате право на ограничение, ако:

 • поставяте под въпрос коректността на личните данни;
 • обработването е незаконно и вие се противопоставяте на изтриването на личните данни и вместо това искате ограничаване на тяхното използване;
 • ние вече не се нуждаем от данните за нашите цели и вие се нуждаете от тях за отстояване, защита или преследване на искове;
 • сте възразили срещу обработката на данни - ние ще ограничим обработката на данни в очакване на проверката дали законните основания на администратора отменят основанията за възражението.

Право на преносимост на данни (член 20 от GDPR)

Имате право да получавате предоставените от Вас лични данни и да ги изпращате на друг администратор на лични данни по Ваш избор. Имате право на преносимост на данни винаги, когато обработваме лични данни въз основа на съгласие или въз основа на изпълнение на договора и обработката е автоматизирана, тоест става в ИТ системи. За тази цел ние ще ви предоставим копие на данните в електронно четима форма (CSV, Excel).

Можете също така да поискате да изпращаме личните данни директно на такъв администратор. Моля, обърнете внимание, че ако случаят е такъв, ние ще удовлетворим искането само когато е технически възможно.

Право на възражение (член 21 от GDPR)

Можете да възразите срещу използването на Вашите лични данни по всяко време, ако обработваме данните въз основа на законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от GDPR).

Когато личните Ви данни се обработват с маркетингови цели, възражението ще Ви изключи от всякакви маркетингови операции, включително профилиране и предаване на маркетингови съобщения. Моля, не забравяйте, че рекламите се показват в уебсайта въз основа на Вашето съгласие за използването на бисквитки. Ако не искате да получавате реклами, базирани на бисквитки, трябва да промените настройките на браузъра.

Право на оттегляне на съгласието (член 7 от GDPR)

Имате право да оттеглите всяко съгласие, дадено при използването на уебсайта и при използването на всякакви други услуги, които предоставяме. Моля, не забравяйте, че оттеглянето на съгласието не засяга обработката, извършена съгласно такова съгласие преди оттеглянето му.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Можете да се оплачете от обработката на лични данни пред компетентен надзорен орган (председател на Службата за защита на личните данни).

USP Group

USP Group е капиталова група, която включва, наред с другото:

 • EU Pharmacia sp. z o.o., с адрес във Варшава, 02-822 Warszawa, ул. Полецки 35.

EU Pharmacia sp. z o.o. е вписан в Регистъра на предприятията, воден от Окръжния съд за столицата Варшава, 13 -татърговска дивизя на Националния съдебен регистър, под номер KRS 146899, основен капитал 1 550 000 zł, NIP 951 20 68 112

 • България

EU PHARMACIA България е член на USP Group, 81 B Bulgaria Blvd., етаж 2, офис 3

1404, София, България

 • Прибалтика

UAB "USP Baltics", БУЛСТАТ 301532767

Konstitucijos av.15-92 , Vilnius, LT-09319

 • Румъния

USP ROMANIA S.R.L., адрес Str. Sevastopol Nr.24, Birou S05, Sector 1, Bucureşti, România, CUI 42741590, Reg. Com. J40/7650/2020